KST - KLINIK LAGROZ

Empatisk coach

Cvr. Nr 33821034

Klinik Nyk, F (Karleby)

Grønsundsvej 277, 4800 Nyk.f

 

Behandling af oplysninger: I forbindelse med en konsultation hos Empatisk coach  vil der blive indsamlet olpysninger til brug for videre behandling.

Personoplysninger der vil blive opbevaret er: Navn, adresse, tlf, nr, mailadresse, betalingsoplysninger

Følsomme person oplysninger. Helbredsoplysninger, fortrolige oplysninger om symtomer, medicin, tidligere operationer, relevant historik, adfærd,  der nedskrives et kort resume efter behandlingen som føres i journal, og gemmes i 3 år. Oplysninger kan med klients samtykke videregives til andre relevante sundhedspersoner hvis det er relevant for selve behandlingen.

Klienter kan til enhver tid få egen journal at se. Formål med behandlingen og opbevaring af personoplysninger  Behandler skal kunne udføre en så optimal behandling af klientern som mulig. Jounal skrivning sker, så en behandling kan følges op.

Ved børns tilfælde videregives oplysninger til pårørende.

Alternativ behandling hvor der skrives journal sker med KST (kranio sakral) hypnoterapi, hundeadfærdsbehandling, samt healing og telepati.

Behandleren må ikke videregive personoplysninger om klienten til tredjemand. Personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, personlige forhold etc. må ikke formidles videre til andre, hverken mundtligt eller skriftligt uden samtykke fra klienten. Videregivelse af  enhver anden personoplysning til tredjemand må alene finde sted, såfremt det udtrykkeligt er tilkendegivet af klienten.

 

Efter unødvendigt formål med at gemme personoplysninger skal de slettes, og destrueres, elektroniske personoplysninger på filer slettes og tømmes fra papirkurven. Personoplysninger slettes efter 3 år.

Afregningsformål

Ved afregning bruges der mobilepay, konto hos Danske bank, eller kontant afregning. Oplysninger videregives til relevante bogholder, revisorer.

Frivillighed.

Personoplysninger  gives frivilligt, du er ikke forpligtiget til at give disse oplysninger, konsekvensen af manglende personoplysninger, vil medføre at der kan være tilfælde hvor undersøgelse og behandling ikke kan igangsættes.

Data

Person oplysninger der opbevares på behandlers computer skal være forsvarligt sikret med anti virus program og adgangskode, som kun kendes af selve behandleren, denne må ikke overlades til andre, og skal ændres jævnligt. Personoplysninger gemmes i en mappe i et aflåst skab, gemmes oplysninger på USB stik opbevares det ligeså i et lukket og aflåst  skuffe eller skab, samt der vil være online booking system gennem Easy me hvorfra der også udsendes faktura, og bookingsystem på hjemmesiden empatiskcoach.dk hvor klientens navn, adresse, tlf.nr og mail samt dato og tidspunkt vil blive booket og opbevaret så længe at disse oplysninger er relvante i forhold til behandlingerne. Navn og adressse vil blive opbevaret til fakturering og max. 5 år.

Personoplysninger gemmes i 3 år efter sidste behandling, du har retten til indsigt i egne personoplysninger, og kan få evt ukorrekte oplysninger rettet, og du har retten til at få slettet oplysninger. Dog med forbehold for anden gældende lovgivning indenfor journalopbevaring og  regnskab hvor det ofte er nødvendigt at gemme journalen i 5 år.

Data ansvarlig er  Lene Lagroz  som har adgang til dine persondata

Alle behandlinger foregår under tavshedspligt.

Du har ret til at klage til en tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Klinikkens adresse oplysninger

Grønsundsvej 277, 4800 Nyk.F

 

 

Lene Lagroz, Grønsundsvej 277 4800 Nykøbing Falster Tlf.: 60 47 50 30 CVR.NR 33821034
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk